Speedy tuk tuk dia... text only

Iza no Afaka Manao Fangatahana Tuk Tuk Vaovao?

Efa Mahay Mamily

Efa namily tuk tuk nandritran’ny 1 taona farafaha keliny

Manatrika Ireo Kilasinay

Manantòna ny biraon’ny Speedy Tuk Tuk

Manana Mpiantoka Roa

Namana na havana manohana @ fandoavana ny hofany. Tsy mila taratasim-pananana.

Inona Avy ny Atotan-taratasy Ilaina?

"Carte d'identité"

Kara-panondrom-pirenena, na pasipaoro, na fahazoan-dalana mamily fiara

Sary

Sary tapaka toy ny fampiasa @ pasipaoro iray.

"Certificat de Bonne Conduite"

Ny Speedy Tuk Tuk dia hanome ny taratasy hampamenoana ny sefo-fokotany

Speedy Tuk Tuk no manapa-kevitra iza no tokony hanofa ny tuk tuk. Ny fanapahan-kevitra dia mety ahitana olona tsy mahafeno ireo fepetra voalaza rehetra. Ny fanapahana fahefana sy fahefana dia miankina amin’ny Speedy Tuk Tuk.

Ahoana no Afahana Mangataka Tuk Tuk Vaovao?

Fijoroana Vavolombelona

Mahazoa tuk tuk izay anao ihany mba hahomby kokoa!

Izy no Franklin. Efa 3 taona teo izay izy no namily tuk tuk ary izany no asa fivelomany. Tiany izany asa izany satria manampy azy hampidi-bola ary hanampy ny fianakaviany @ fivelomana. Tsy azy ny tuk tuk hoentiny ka ny vola azony ho azy dia kely kokoa noho ny vola mety ho azony raha toa ka tompon’ilay tuk tuk izy. Izay no tsy hitiavan’i Franklin an’ity asa ity. Ny mitondra tuk tuk izay an’olona hafa dia tsy mamela azy hahazo ny vola izay ampy ho azy.

Inona no Andrasanao?

Ho an’ireo izay liana amin’ny tuk tuk vaovao dia afaka mametraka ny fangatahany sahady!

Mandefasa ny fangatahanao amin’ny alalan’ny hafatra (message) ao fb Speedy Tuk Tuk.

Manaraha Foana ny Speedy Tuk Tuk

Araho amin’ny Facebook Izahay